ทีเราจะบอกว่าเราเองได้เขียน ออกมาเอง

รักษาสิว ที่ว่าจะหายได้ มัไนม่มีจริงๆเลย จะบอกว่าเท่านี้ มันไม่มาเองเท่านี้หละครับ อิอิ ผมเองได้เดินทางออกมาเพื่อให้ได้รู้ว่าตัวเองได้คิดว่าที่ว่าตัวเองได้ทำมามานั้นไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้หละครับ ที่ผมเองได้เขียนบทความต่าง ๆ มากกว่านี้ รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>