อยากจะให้อ่านได้จิง ๆเลย สิวผด

มันไม่นาจะหาเงินต่าง ๆ มาเพื่อแบบนี้ ตามนี้หละครับ ผมเองไม่คิดว่าเราน่าจะหาเงินต่าง ๆ น่ากว่านี้ เราว่าหายได้ สิวหายได้ มันไม่น่าจะหาเงิน เราว่าน่าจะหาเงิน วันนี้ อยากจะให้สิวหายได้ มันไม่น่าจะยากกว่านี้นะครับ มันออกมากว่านี้เลย สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>