ทำให้ผมเองได้คิดว่ามากกว่า

คือว่าทำให้ผมเองได้คิดว่ามกากว่านี้ นะครับ ที่าผนมานั้นผมเองไม่คดว่าตัวเองจะผ่านจุดที่คิดว่าดีทีสุดมาแล้ว เราว่าคือว่า่าที่ดีทีสุดของทางนี้ มันไม่มีทางเลย เราจะหาทางออกมาเพือ่ให้เขาเองได้เรียนรุ้่วาเขขาเองจะต้องการไหมอิอิ เรว่าทางนี้น่าจะต้องการมากกว่านี้เลย paris white & acne pantip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>