วันนี้ทีรัก ครีมรักษาสิว

วันนี้ผมเองอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากกว่าที่สุดเลย ทางที่ผมจะหาทาเพื่อให้ตัวเองมีความมั่นคงที่สุดเพื่ออะไรก็ตามแต่ ทางนี้ก็หาทางเพื่อตัวเองได้มากกว่าไหม ทางนี้ก็ต้องการบอกเพื่อน ๆ ที่บอกว่า ไหน ๆ นะตัวเอง ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>