คงคิดได้ เท่านี้จริ งๆ เลย สิวผด

คงคิดได้เท่านี้จริ งๆ ผมไม่คิดว่าสิวจะหายได้ก็หาทางเพื่อให้สิวหาย ก็ต้องการให้คุณมาทำความเข้าใจต่าง ๆเพือให้ได้คิดจริง ๆ นะครับผมจะหาทางเพื่อให้สิวหายได้นะครับ มาหาทาออกเพื่อทางนี้จริงๆเลยอิอิ มาตามทางเพื่อให้น้อง เองได้ถามตัวเองสว่าจะหายได้ไหม สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>