คุณคิดว่าแบบไหนดีกว่ากัน รักษาสิว

คุณคิดว่าแบบไหนที่ดีกว่ากัน ทำแบบนี้ก็ต้องการให้เขาเองทำสิง่ที่ตัวเองชอบ การที่คิดว่าเขาจะบอกว่าแบบนี้คุณต้องการแบบไหน ที่คุณต้องการแบบไหน ทำให้คุณได้คิดแบบที่ต้องการที่สุดของเรื่องราวเท่านี้เอง รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>