สิง่ที่คิดว่าผมเอาจริง ๆ

วันนี้ผมเองได้แก้ปัญหาของผมได้อย่าไม่น่าเชื่อว่าการ ที่เราใช้สติต่าง ๆ ทำให้ผมเองได้คิดออกมาวันนี้ บอกเลยว่าผมเองจะไม่ยอมแพ้อะไรต่อไปเลย ผมจะสาู้เพื่อให้ตัวเองได้กลับมายืนได้อีกครั้ง ทั้งนี้ผมเองก็คิดแบบที่บอกหละครับ วิธีทําให้ผิวขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>