ผมไม่มีค่าของตัวเอง รักษาสิวผด

ผมไม่มีค่าของตัวเอง เราไม่มีค่าของตัวเองที่สุดเลย เราไม่ีทางเกิดเรื่องราวแบบนี้มาได้เอง เราไมมีทางเกิดมาเองได้ โดยทีเราเองไม่คิดว่าจะมาได้ไหม ผมเองก็คิดว่า มันไม่มีทางเกิดเลยนะครับ ตามหาทางออกเพื่อให้ได้ ความสขุที่ะเกิดมาเองได้ เท่านี้ มันก็อกมาจากใจที่ผมเองจะต้องการทีสุดเลย รักษาสิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>