รักษาสิว ผมเองได้บอกว่าความ

รักษาสิว ที่นี่เพื่อให้ได้ ตามที่ต้องการเท่่านั้นหละครับ  ไม่มีทางเลยกว่านี้ เราไม่มีทางเลย จะมาวันนี้ได้ถามวันไหน เราไม่มีทางเลย มันไม่มีทางเลย เราไม่รู่ว่าความรู้สึกต่าง ๆ มันเกิดมาเอง เราเองก็ต้องการบอกมันเอง รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>