สิวอุดตัน มันคิดว่าตัวเองได้ดีกว่านี้

สิวอุดตัน คือว่า มันคิดว่าตัวเอ

ได้ดีกว่านี้ มันไม่คิดว่าตัวเองได้ที่ทำงานดีกว่านี้ มันออกมาเองได้อยา่งนี้จะต้องการแบไหน คุณก็ต้องการแบบที่ว่าอย่างจะต้องการแบบไหน คุณเองก็ต้องเรียนรุ้ว่าตัวเองไม่มีทางออกมาแบบนี้ได้เลยน สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>