อยากจะให้อ่านได้จิง ๆเลย สิวผด

มันไม่นาจะหาเงินต่าง ๆ มาเพื่อแบบนี้ ตามนี้หละครับ ผมเองไม่คิดว่าเราน่าจะหาเงินต่าง ๆ น่ากว่านี้ เราว่าหายได้ สิวหายได้ มันไม่น่าจะหาเงิน เราว่าน่าจะหาเงิน วันนี้ อยากจะให้สิวหายได้ มันไม่น่าจะยากกว่านี้นะครับ มันออกมากว่านี้เลย สิวผด

ครีมรักษาสิว มันทำให้ผมเองคิดว่า

ที่่ผานมานี้ผมเองคิดว่าเราไม่น่าจะหาเงินหรือว่าหาทางได้เลย เรา่วาน่าจะหาทางออกเพื่อให้ได้เงนมกากว่านี้ผมเองคิดว่าเราต้องการเกินทางมากว่าการมานั่งหุดแบบนี้ หรือว่าทำแบบนี้ ทำให้รู้่วาเราจะต้องการแบบไหน มากว่านี้ ครีมรักษาสิว

ที่นี่อยยากจะให้สิวหายที่สุดเลย ครีมรักษาสิว

ที่นนี่อยากจะให้สิวหายที่สุดเลย ผมได้รฃปรึกดษาหมอนะครับ ว่าจะต้องทำแบบไหน ทำให้สิวหายได้ มันก็เรื่องเดิม ๆน ะครับ ว่าสิวหายได้ไหม หรือว่าจะต้องการแบบไหน  มันทำให้ผมได้เรียนรุ้ว่าสิวหายไม่ยากเท่านี้เลย จะต้องการให้สิวหายได้ ครีมรักษาสิว